Консултации
Консултации относно бизнес планиране и развитие на собствена дейност;
Консултации и съдействие при регистрации на нови фирми;
Консултации относно избор и възможност за финансиране на вашия бизнес;
Консултации относно прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане;
Данъчно планиране на дейността, съблюдаване на данъчни ефекти според спецификата на конкретния бизнес;
Консултации по трудови и осигурителни въпроси.