За нас
   Интер Консулт 2010 е динамично развиваща се формация, организирана в съответствие с европейските и международни стандарти. Нейната основна цел е да осигури комплексна гама от услуги за своите клиенти, започвайки от създаването на фирма, консултантска помощ по отношение на развитието на бизнеса, инвестиции в имоти, персонала и връзката с държавните институции. Целта е да се осигури цялостна подкрепа и адекватна защита в юридическа, финансово - икономическа, социално – трудова и административна насока.
   Специализирането на компанията ни в посредничество при стартирането и развитието на бизнес, предлага високо качествено обслужване в следните сфери на работа:

Подкрепа на бизнес делата на нашите клиенти чрез перфектно създадени договори във връзка с техните стратегически и икономически интереси;
Изготвяне на счетоводни и данъчни политики във формата на индивидуален подход към плановете на всеки клиент и необходимите условия, с цел да се осигури оптимизиране на финансовите ресурси за разработване на бизнеса и законосъобразен набор от данъчни съвети;
Осигуряване на трудово – правни консултации и съдействие при избора на подходящ персонал за предприятието, с последващо организиране на всички дела, свързани с човешките ресурси, като организиране и водене на трудови досиета, разработване на вътрешни правила за работна заплата и форми на заплащане, ведомости, декларации към НОИ и др. подобни;
Съдействие при избора на предприятие, свързано с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, както и представителство и защита пред Инспекция по труда;
Текущо счетоводно отчитане, изготвяне на годишни финансови отчети по национални и международни стандарти, своевременни финансово – счетоводни и данъчни консултации, с основна цел защита интересите на клиента;

   При пълноценното сътрудничество на наши партньори - водещи юридически, застрахователни компании, както и ползване професионалния опит на високо квалифицирани и уважавани специалисти в областта на финансите и корпоративното управление, ние предлагаме на нашите клиенти гарантиран финансов успех при всички предприети бизнес операции и решения. Сред нашите клиенти са водещи български и чуждестранни компании от всички браншове – услуги, търговия, производство, строителство и други. Нашата основна цел е оптимизирайки всички ресурси на клиентите си, да постигнем максимална ефективност в бизнеса им и работейки честно и отговорно да изградим увереността у тях, че изборът на нашата компания е единственото правилно решение.