За контакти
Офис Пловдив

бул. Мария Луиза 60, етаж 3, офис 4

моб. тел. +359 898 538 186, +359 886 002 228

e-mail: inter.konsult@abv.bg
Офис София

1421, ул. Горски пътник 17

моб. тел. +359 888 547 108, +359 897 949 239

e-mail: office@interconsult.pro